Stolarka p-poż

Oferujemy Państwu systemy oddymiające i przeciwpożarowe, które pozwalają na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy odpowiedzialnych za organizację w budynkach stref pożarowych oraz gwarantujących odpowiednie warunki do ewakuacji osób. W zakres powyższych rozwiązań wchodzą zarówno produkty, które są konstrukcyjnie powiązane z grupą systemów okienno-drzwiowych jak także tych, które bazują na fasadowych systemach ryglowo-słupowych. Odporność na ogień takiego typu konstrukcji mieści się w klasach od EI15 do EI120 w zależności od wymagań dla konstrukcji pionowych, natomiast dla dachów mieści się w klasie REI20/RE30.

Przegrody przeciwpożarowe z drzwiami:

przegrody ppoz MB 60E EI

 

przegrody ppoz MB 60E EI schemat

 

 

Przeciwpożarowe ścianki bezszprosowe

przegrody ppoz scianki bezszprosowe

 

Proponujemy rozwiązanie przeziernych ścian przeciwpożarowych na bazie systemu MB-78EI, tzw. ścianek bezszprosowych. Pozwala ono na budowę przegród wewnętrznych bez widocznych pionowych profili oddzielających poszczególne moduły ścianki, z zachowaniem jej pełnej odporności ogniowej.
Szczelina pomiędzy taflami szkła ma tylko 4 mm i jest wypełniona ogniochronnym materiałem pęczniejącym oraz niepalnym silikonem. Silikon dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych (czarny, szary lub biały). Wykonane z w ten sposób przegrody przeciwpożarowe mogą osiągać wysokość 3,6 m; a szerokość modułów może w nich dochodzić nawet do 1,8 m. Badania ogniowe przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB) obejmowały model przegrody z tzw. swobodną krawędzią, dzięki czemu nie ma ograniczenia maksymalnej długości tego typu ścianek.

 

przegrody ppoz scianki bezszprosowe2

 

przegrody ppoz scianki bezszprosowe schemat

Automatyczne przeciwpożarowe drzwi przesuwne

 

Automatyczne przeciwpozarowe drzwi przesuwne

System MB-78EI DPA służy do wykonywania przegród przeciwpożarowych z automatycznie przesuwanymi drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi. Ich odporność ogniowa klasach EI 15 i EI 30 jest zachowana zarówno w sytuacji oddziaływania ognia od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. Konstrukcja bazuje na systemie ścianek przeciwpożarowych z drzwiami MB-78EI, z którego pochodzi technologia produkcji oraz większość elementów składowych, m.in. profile główne, listwy przyszybowe, wkłady chłodzące, taśmy pęczniejące, uszczelki i większość akcesoriów. Szeroki zakres szklenia tych konstrukcji jest analogiczny, jak w systemie bazowym i pozwala na montaż wszystkich typowych szyb ognioodpornych klas EI 15 i EI 30, również w zespoleniu w dowolne pakiety izolacyjne. 

Napęd drzwi przesuwnych MB-78EI DPA może być montowany do ścianki systemowej i do muru. Przewidziane do zastosowania w tym systemie mechanizmy umożliwiają sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie drzwi o ciężarze skrzydła do 200 kg.


Maksymalne gabaryty konstrukcji :
- wysokość skrzydeł drzwi: do 2550 mm
- szerokość skrzydeł drzwi 1-skrzydłowych: do 1350 mm
- szerokość skrzydeł drzwi 2-skrzydłowych: do 2710 mm
System MB-78EI DPA objęty jest Aprobatą Techniczną ITB nr AT-15-6006/2016 ważną do 10.06.2021 r, posiada także certyfikat CERTIFIRE instytutu Warrington Certification Ltd. nr CF 5138

 

Fasady przeciwpożarowe

Systemy słupowo-ryglowe MB-SR50 EI oraz MB-SR50N EI służą do wykonywania przeciwpożarowych ścian osłonowych i wypełniających w klasie odporności ogniowej EI 15, EI 30, EI45, EI 60 według norm PN-EN 1364-3 i PN-EN 1364-1 oraz ognioodpornych przykryć dachowych. System jest klasyfikowany jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO).
W konstrukcjach tych wykorzystane zostały podstawowe profile systemów fasadowych MB-SR50 i MB-SR50N: słupy o głębokości od 85÷225 mm oraz rygle o głębokości 65÷185 mm. Oba te systemy są ze sobą powiązane technologicznie i funkcjonalnie, podstawowa różnica pomiędzy nimi polega na kształcie i głębokości profili: MB-SR50N nie posiada charakterystycznych dla systemu MB-SR50 zaokrąglonych krawędzi. Zabieg ten zasadniczo wpływa na estetykę konstrukcji – w systemie MB-SR50N możliwy jest taki dobór profili słupów i rygli, który daje efekt zlicowania powierzchni słupów i rygli od strony wewnętrznej fasady. Dzięki temu fasada uzyskuje jednolitą w widoku kratownicę.
Konstrukcja przeciwpożarowego systemu słupowo-ryglowego pozwala na stosowanie połączeń kątowych do ±7,5° na stronę, połączeń kątowych wewnętrznych i zewnętrznych 90o lub 135o oraz budowę fasad odchylonych od pionu o kąt ±15°, istnieje także możliwość montażu w niej drzwi oraz okien przeciwpożarowych systemu MB-78EI z zachowaniem odporności ogniowej całej konstrukcji w klasach EI 30 lub EI 60.

 Fasady przeciwpozarowe